Leasing av liftar

Vill du leasa saxliftar, bomliftar eller andra typer av maskiner?
Ådalen AB har ett bra samarbete med Nordea Finans – vilket ger dig en bättre ränta när du vill leasa en ny lift och andra maskiner.

Vi kan garantera en snabb behandlingstid! Under normala omständigheter kan man förvänta sig att få avtalet på plats inom en dag.

Leasing är en finansieringslösning för alla typer av maskiner, utrustning och fordon för företag och offentlig sektor som är registrerade i företagsregistret. Det fungerar på ett sådant sätt att Nordea Finans betalar utrustningens inköpspris till leverantören och blir ägare till utrustningen.

Ditt företag (kunden) disponerar utrustningen mot att betala en leasingkostnad under en överenskommen tidsperiod, vanligtvis från 3 till 7 år. Detta beror på vilken typ av utrustning och vad kunden vill ha, så länge det är i förhållande till den förväntade ekonomiska livslängden.

 

FÖRDELAR MED LEASING

Frigöring av rörelsekapital som kan användas för andra ändamål och upp till 100% finansiering.

 • Finansiell spridning.
 • Snabbare redovisning av skattekostnaden för investeringen.
 • Nedskrivning av liften i takt med dess avskrivningar.
 • Flexibel. Hyran kan justeras till inkomst, till exempel vid säsongsvariationer.
 • Bättre likviditet. Kostnaderna fördelas över den tid som hissen används och skapar intäkter.
 • Full användning av maskinen. Det är nyttjanderätten och inte äganderätten som skapar grunden för inkomst och vinst.
 • Möjliggör regelbunden ersättning av föråldrad utrustning med uppdaterad och effektiv utrustning.
 • Möjligheter till samarbete. Exempelvis kan flera användare gå samman om ett leasingavtal.
 • Upp till 100% finansiering.
 • Frigörande av rörelsekapital som kan användas för andra ändamål.
 • Ingen förskottsbetalning av moms vid tidpunkten för förvärvet.
 • Enklare budgetering och redovisning, eftersom leasingen kostnadsförs månadsvis.
 • Vanligtvis tas endast säkerhet i utrustningen och binder inte företagets övriga inteckningar.
 • Bättre förhållanden i balansräkningen eftersom leasing objekten vanligtvis inte aktiveras i räkenskaperna.
 • Större avdrag för leasing än lån, eftersom den totala avskrivningen är lägre för lånefinansiering än de totala hyreskostnaderna under hyresperioden.
Läs mer om frakt