CE-märkt
CE-märkt
Lyftkapacitet
200 kg
CE-märkt
CE-märkt
Lyftkapacitet
125 kg
Lyftkapacitet
200 kg
CE-märkt
CE-märkt
CE-märkt
CE-märkt
Lyftkapacitet
200 kg
CE-märkt
CE-märkt
Lyftkapacitet
200 kg