Integritet och policy

Integritet, online-behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy gäller för Ådalen Trucks webbplats. Ådalen Truck AS är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på denna webbplats.
Vi samlar inte in personlig information som födelsedatum och personnummer, eller information om personliga betalkort.

Exempel på insamlad information:
– Företagsnamn
– Kontaktperson
– Företagsadress/fakturaadress
– Telefonnummer och mailadress
– Information om din användning av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besöks, webbläsarinställningar och IP-adress

Hur erhålls information?

Infotjänster samlar in information genom formulär på våra webbplatser. Att tillhandahålla denna information är frivilligt. Om du väljer att inte tillhandahålla personuppgifterna kan vi hindras från att ge dig tillgång till produkten eller tjänsten.
Exempelformulär:
– Kontaktformulär
– När du vill hyra eller köpa en produkt.
– Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbplatser
– När du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev eller blogg via e-post

Syftet med den information som erhållits

– För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
– För att kunna skicka relevant information
– Att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
Vi skapar profiler utifrån den information som samlas in, för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge god kundservice. Profilerna är endast baserade på information som du frivilligt ger oss, vi samlar inte in information för detta ändamål från tredje part.

Hur lagras informationen?

Information inhämtad genom formulär på vår hemsida, CRM-system och via Google Analytics.

Hur raderas informationen?

Information raderas på begäran genom att kontakta vårt kundcenter.

Utlämnande av information till tredje part?

Personuppgifterna kan delas med tredje part i de fall det är nödvändigt, till exempel vid ansökan om leasing. Våra kunder kommer alltid att informeras om detta.

Rättigheter

Som användare av vår webbplats har du rätt att kräva tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering och begränsningar i behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.
Där behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.
Om du anser att vi inte har respekterat dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att klaga till relevant tillsynsmyndighet. Detta görs genom att skicka ett klagomål till norska datatilsynet, kontaktinformation finns på www.imy.se

Kontaktinformation

Telefon: 73-3039939
E-post: [email protected]