Vill du leasa en LGMG lift?

Ådalen AB har ett bra samarbete med Nordea Finance – vilket ger dig en bättre ränta när du vill leasa en ny lift och andra maskiner.

Vi kan garantera snabb handläggning! Under normala omständigheter kan du räkna med att få avtalet på plats inom en dag.

Leasing är en finansieringslösning för alla typer av maskiner, utrustning och fordon för näringslivet och den offentliga sektorn registrerade i Bolagsregistret. Det fungerar på så sätt att Nordea Finans betalar inköpspriset för utrustningen till leverantören och blir ägare till utrustningen.
Ditt företag (kunden) gör sig av med utrustningen mot att betala hyra under en överenskommen tidsperiod, vanligtvis från 3 till 7 år. Detta beror på typ av utrustning och vad kunden önskar, så länge detta står i relation till den förväntade ekonomiska livslängden.

Fördelar med leasing

Frigörande av rörelsekapital som kan användas för andra ändamål och upp till 100% finansiering.

 • Finansiell spridning.
 • Snabbare skattekostnadsredovisning av investeringen.
 • Nedskrivning av hissen i takt med dess avskrivning.
 • Flexibel. Hyran kan anpassas till inkomsten, till exempel vid säsongsvariationer.
 • Bättre likviditet. Kostnaderna fördelas över tiden hissen används och genererar intäkter.
 • Full rätt att använda maskinen. Det är nyttjanderätten och inte äganderätten som skapar grunden för inkomst och vinst.
 • Möjliggör ett regelbundet utbyte av föråldrad utrustning med uppdaterad och effektiv utrustning.
 • Möjligheter till samarbete. Flera lantbrukare kan komma överens om ett arrendeavtal.
 • Upp till 100 % finansiering.
 • Frigörande av rörelsekapital som kan användas för andra ändamål.
 • Ingen förskottsbetalning av mervärdesskatt vid förvärvstillfället.
 • Enklare budgetering och redovisning då hyran kostnadsförs i sin helhet.
 • Vanligtvis tas endast säkerheter i utrustningen, och binder inte företagets övriga säkerheter.
 • Bättre nyckeltal i balansräkningen då leasingobjekten vanligtvis inte aktiveras i redovisningen.
 • Större skatteavdrag för leasing än lån, då den totala avskrivningen är lägre med lånefinansiering än de totala hyreskostnaderna under leasingperioden.