Köpvillkor för Ådalen AB

Köpvillkor för Ådalen Truck AB

Köpvillkoren används vid all försäljning från Ådalen Truck AB så länge inget annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Köpare kallas i detta dokument den person eller enhet som beställer en artikel från Ådalen Truck AB.

PRISER

Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms om inte annat anges.

BETALNINGSALTERNATIV

Ådalen Truck AB accepterar betalningar via bank, finansinstitut eller motsvarande samt via faktura som skickas ut.
Alla köp som görs online skickas ut via faktura.

PRISÄNDRINGAR

Priserna kan ändras utan föregående meddelande till köparen. Detta kan ändras baserat på ändrade leverantörspriser, växelkurser och motsvarande. Priset på en artikel som köparen har fått ett bekräftat pris för kommer under inga omständigheter att ändras så vida det inte förekommit uppenbarliga skriv eller tryckfel. Det är i utgångsläget alltid det bekräftade priset vid beställningstillfället som gäller. Ådalen Truck AB förbinder sig att leverera varorna till avtalat pris. Alla priser anges ex. MOMS. och ex. frakt, om inte annat uttryckligen anges.

Om det har förekommit skriv- eller tryckfel av betydande storlek från Ådalen Truck AB, i annonser eller liknande. och / eller i webbutiken som överstiger 10% av det normala försäljningspriset, kan Ådalen Truck AS ensidigt ändra, makulera eller avvisa en beställning. Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel måste dock korrigeras inom rimlig tid efter att felet upptäcktes.

Alla försäljnings- och erbjudandepriser gäller så länge lagret räcker. Om relevant produkt eller erbjudande är slut kan köparen avstå från köpet utan kostnad.
Kampanjpriser kan inte kombineras med andra kampanjer eller rabatter om det inte specifikt är uttalat som ett kombi-erbjudande.

LEVERANSTIDER

Alla angivna leveranstider måste betraktas som vägledande. Leveranstid avser tidpunkten för varornas ankomst till vårt lager.

FEL OCH FEL I PRODUKTEN

Om eventuella brister eller möjliga brister i en produkt upptäcks ska köparen omedelbart och inom rimlig tid efter att felet har eller borde ha upptäckts rapportera detta till Ådalen Truck AB.

Om Ådalen Truck AB ger särskilda instruktioner om hur man hanterar defekten / klagomålet för att hitta en lösning på problemet måste dessa instruktioner följas.

Om inköpta produkter ska målas/ lackeras eller anpassas är kunden skyldig att utföra en inspektion av produkten för att säkerställa att det är rätt produkt och att produkten är fri från transportskador eller andra defekter. Kostnader för färg och liknande täcks inte vid retur om det inte finns ett särskilt avtal eller förhållanden.

BESTÄLLNINGENS GILTIGHET

En order är giltig när orderbekräftelsen har mottagits. Orderbekräftelse ges per. e-post. För beställningar per telefon anges implicit att orderbekräftelse kommer att ges om inte Ådalen Truck AB informerar om annat. Vid beställning är det givet att köparen samtycker till att följa Ådalen Truck AB´s försäljningsvillkor. En beställning / order är giltig tills artikeln har annullerats/ makulerats skriftligen eller Ådalen Truck AS annullerar eller makulerar beställningen skriftligt / via e-post.

FRAKT

Alla varor skickas normalt av Posten / Bring, om paketets karaktär tillåter detta. Om varornas natur inte tillåter leverans per Bring, kommer en annan befraktare att väljas av Ådalen Truck AB. Köparen kan också ange önskad leveransmetod. Eventuella extra kostnader som detta medför för Ådalen Truck AB kommer att debiteras köparen. Alla tillkommande avgifter i samband med frakten debiteras köparen.

Köparen har full möjlighet att använda sin egen fraktmetod/ lösning utan extra avgift från Ådalen Truck AB.
Fraktvillkoren är då enligt IncoTerms

ÅNGERRÄTT

Kunden har inte möjlighet att ångra ett köp av specialbeställda eller specialanpassade produkter. Detta inkluderar målade varor och varor som inte ingår i till var tid gällande standardlager.

Ångerrätten förloras om varan inte kan returneras i samma skick, kvalitet och kvantitet.
När du använder ångerrätten täcker köparen returfrakten.

RETUR RÄTT

Maskiner / truckar och / eller specialbeställda produkter har ingen returrätt.
Alla produkter som beställts i webbutiken har rätt till retur. Om köparen utnyttjar ångerrätten för retur, är köparen ansvarig för returfrakt.

Om köparen anser att varan är felaktig eller defekt vid mottagandet måste Ådalen Truck AB kontaktas omedelbart. I de fallen är Ådalen Truck AB ansvarig för frakt och ansvarar för returhanteringen.

Vid retur av varor får kunden full återbetalning av produkten. Frakt återbetalas inte.
Ådalen Truck AB måste alltid kontaktas innan en eventuell retur. En retur utan dialog och avtal med oss ​​kommer att betraktas som ogiltig!

Alla varor måste returneras inom 14 dagar.
Om du vill skicka en vara i retur, kontakta oss, använd förpackningen du fick varan i och lägg till orderbekräftelsen tillsammans med varorna och skicka till:

Ådalen Truck AB
D
oterödsvägen 25
444 32 Stenungsund

INSTALLATION OCH FÖRÄNDRING AV PRODUKTEN

Installation och användning av maskiner och utrustning måste ske i enlighet med tillverkaren och Ådalen Truck AB´s begränsningar och riktlinjer.

Alla ändringar av truckens konstruktion måste och ska göras i samråd med återförsäljaren och tillverkaren. Om detta görs på eget bevåg kan tillverkaren / återförsäljaren avsäga sig allt ansvar samt att det kan påverka eventuella garantier..

Alla modifieringar och tillbehör måste vara certifierade / CE-godkända och uppfylla nödvändiga krav från de aktuella myndigheter och instanser. Installationen måste och ska installeras av kvalificerad personal. Om detta inte kan dokumenteras ogiltigförklaras produktgarantin.

BRISTANDE MÖJLIGHET FÖR  LEVERANS

Om kunden inte är tillgänglig för leverans av beställda varor, eller inte hämtar varor inom tidsfristerna för den valda befraktaren, förbehåller sig Ådalen Truck AB rätten att debitera kunden för eventuella kostnader i samband med frakt och retur.

FÖRSÄLJNINGSPANT

Ådalen Truck AB har en panträtt på de levererade produkterna tills köpeskillingen inklusive ränta och kostnader har betalats i sin helhet.

Ådalen Truck AB har en panträtt på/i de sålda varorna som säkerhet för sitt krav på köpeskillingen med tillägg av ränta och kostnader, enligt gällande bestämmelser.

REKLAMATION

Garanti för alla produkter följer tillverkarens garanti. Tillverkaren garanterar produktens funktion under garantiperioden. Garantin täcker inte fel på grund av felaktig eller oavsiktlig användning, inklusive felaktig installation, yttre eller inre påverkan eller otillräckligt underhåll. Garantier inkluderar normalt inte delar av produkten vars normala livslängd är kortare än den angivna garantiperioden som slitdelar och motsvarande. Garantin täcker endast själva produkten, inte ytterligare produkter, installationskostnader eller information som köparen har lagt till produkten.

Alla garantifrågor måste dokumenteras skriftligen till vår verkstadsavdelning. Grundlig dokumentation måste tillhandahållas med text och foton så att en bedömning i förväg kan göras om skadan är inom garantiåtagandet eller inte. En eventuell besiktning utförs av Ådalen Truck AB eller av dessa utsedd person. 

Tvister som kan uppstå i händelse av tvist om bestämmelser eller villkor faller inom de vanliga domstolarna. Alla juridiska frågor som kan uppstå ska bedömas i enlighet med svensk lag och i det område där Ådalen Truck AB har sitt säte.

Ådalen Truck AB påpekar att bilder i webbutiken kan skilja sig något från produktens utseende och innehåll. Ådalen Truck AB strävar emellertid efter att bilder och illustrationer skall överensstämma och ge en realistisk återgivning av produktens utseende och funktion.

HANGCHA GARANTI

Garanti på alla gaffeltruckar:

2 års garanti / 2000 timmar på motor och drivlina.
Exempel 1: Om trucken har kört 2000 timmar efter 18 månader upphör truckens garanti när antalet timmar passerar 2000.
Ex. 2: Om trucken har körts 1600 timmar efter två år upphör truckens garanti när datumet passerar två år från inköpsdatumet (2 år).

1 års garanti / 1000 timmars garanti på andra delar.
Exempel 1: Om trucken har kört 1000 timmar efter 7 månader kommer truckens garanti att upphöra när antalet timmar passerar 1000.
Ex. 2: Om trucken har kört 350 timmar efter 1 år upphör truckens garanti när datumet passerar ett år från inköpsdatumet (1 år).

Garantin gäller för normal användning av maskinen under normala, torra förhållanden. All service och underhåll som utförs på trucken måste utföras enligt fabriksstandarden. Verkstaden/ serviceteknikern måste vara godkänd av Ådalen Truck AB och ha korrekt utbildning.
Garantin gäller inte självförvållade skador, vandalism eller skador som har uppstått på grund av felaktig användning av maskinen.

Hangcha tillverkar också truckar för fiske och bruk vid sjö och hav. Här används truckarna ofta i tuffa väderförhållanden, ofta i anslutning till salt och hav, vilket påverkar truckarna kraftigt. Dessa truckar är anpassade så bra som möjligt till dessa förhållanden, men det kommer fortfarande att finnas större slitage på dessa truckar jämfört med truckar som används i lager och på torra arbetsplatser.

Truckar för fiske och bruk vid sjö och hav har därför sina egna garantibestämmelser.

Garanti för Låglyftare/ pallyftare och staplare:

Alla Låglyftare och staplare har 1 års garanti / 1000 timmar.

Garantin gäller för normal användning av maskinen under normala, torra förhållanden. All service och underhåll som utförs på maskinen måste utföras enligt fabriksstandarden. Verkstaden/ serviceteknikern måste vara godkänd av Ådalen Truck AB med korrekt utbildning.
Garantin gäller inte självförvållade skador, vandalism eller skador som har uppstått på grund av felaktig användning av maskinen.