Köpvillkor för Ådalen AB

Köpvillkor för Ådalen AB

Köpevillkoren gäller för all försäljning från Ådalen AB om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna. Köpare förstås i detta dokument som den person eller det organ som beställer en produkt från Ådalen AB.

PRISER

Alla priser är angivna i norska kronor exklusive moms, om inget annat anges.
Vid försäljning till Svalbard tillkommer ingen norsk moms.

BETALNINGSALTERNATIV

Ådalen AB tar emot betalningar med kort via Stripe eller via Ådalen Företagsfaktura.

PRISÄNDRINGAR

Priserna kan ändras utan föregående meddelande till köparen. Detta kan vara ändrade leverantörspriser, ändrade växelkurser och liknande. Priset på en vara för vilken köparen har fått prisbekräftelse kommer inte att ändras under några omständigheter. Det är alltid det bekräftade priset vid beställningstillfället som gäller. Ådalen AB förbinder sig att leverera varan till överenskommet pris. Alla priser anges t.ex. MOMS. och t.ex. frakt, om inte annat uttryckligen anges.

Om det förekommit ett skriv- eller tryckfel av betydande storlek från Ådalen AB sida, i annonser m.m. och/eller i nätbutiken som är större än 10% av det normala försäljningspriset kan Ådalen AB ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningar. Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel ska dock rättas till inom rimlig tid efter att felet upptäckts.

Alla rea ​​och erbjudanden gäller så långt lagret räcker. Om den aktuella rea- eller erbjudandevaran är tom kan köparen avstå från köpet utan kostnad.

Kampanjpriser kan inte kombineras med andra kampanjer eller rabatter om det inte specifikt anges som ett erbjudande som kan kombineras.

LEVERANSTIDER

Alla angivna leveranstider ska betraktas som vägledande. Med leveranstid menas tidpunkten för varornas ankomst till vårt lager.

SAKNAS ELLER FEL MED PRODUKTEN

Om några fel eller eventuella fel på en vara upptäcks ska köparen omedelbart och inom skälig tid efter att felet borde ha upptäckts anmäla detta till Ådalen AB.

Om Ådalen AB ger särskilda anvisningar om hur defekten/reklamationen ska hanteras för att hitta en lösning på problemet, ska dessa anvisningar följas.

Om köpta produkter ska lackas eller färdigbehandlas är kunden skyldig att kontrollera produkten för att försäkra sig om att det är rätt produkt och att produkten är fri från transportskador eller andra defekter. Kostnader för lack mm täcks inte vid retur om det inte finns mycket särskilda omständigheter.

BESTÄLLNINGENS GILTIGHET

En beställning är giltig när orderbekräftelse mottagits. Orderbekräftelse ges per e-post. Vid beställningar per telefon är det underförstått att orderbekräftelse ges om inte Ådalen AB anger annat. Vid beställning förutsätts att köparen samtycker till att följa Ådalen AB försäljningsvillkor. En beställning/beställning är giltig tills varan avbokas skriftligen eller Ådalen AB avbryter beställningen skriftligen/per e-post.

FRAKT

Alla varor skickas normalt med Posten så länge paketets beskaffenhet tillåter detta. Om godsets beskaffenhet inte tillåter leverans av Posten, kommer annan befraktare att väljas av Ådalen AB. Köparen kan även ange önskad fraktmetod. Eventuella merkostnader detta medför för Ådalen AB kommer att debiteras köparen. Alla avgifter som uppkommer i samband med chartern debiteras köparen.

Köparen har full möjlighet att utnyttja sin egen insamling utan extra avgifter från Ådalen AB.
Fraktvillkor är då ExW enl IncoTerms

ÅTERRÄTT

Kunden har inte möjlighet att ångra köp av specialbeställda eller kundanpassade produkter. Detta inkluderar lackerade varor och varor som inte ingår i standardlagersortimentet.

Ångerrätten går förlorad om varan inte kan returneras i samma skick och mängd.
Vid utnyttjande av ångerrätten står köparen för returfrakten.

ÅTERGÅ RAKT

Maskiner och/eller specialbeställda produkter har ingen returrätt.

Alla produkter som beställs i webbutiken har returrätt. Om köparen utnyttjar ångerrätten vid retur står köparen för returfrakten.

Om köparen anser att varan är felaktig eller saknas vid mottagandet ska Ådalen AB omgående kontaktas. I så fall kommer Ådalen AB själv att stå för frakten, och ansvara för att reda ut saker.

Vid retur av varor får kunden full återbetalning av produkten. Frakt återbetalas inte.
Ådalen AB ska alltid kontaktas före eventuell retur. En retur utan avtal med oss ​​anses ogiltig!

Alla returer av varor ska ske inom 14 dagar.
Om du vill returnera en vara, använd förpackningen som du tagit emot varan i och lägg orderbekräftelsen tillsammans med varorna och skicka till vår adress.

MONTERING OCH BYTE AV PRODUKT

Montering och användning av maskiner och utrustning ska ske i enlighet med tillverkarens och Ådalen AB restriktioner och riktlinjer.

Alla ändringar av truckens konstruktion måste och måste göras i samråd med återförsäljaren och tillverkaren. Om detta görs utanför frånsäger sig tillverkaren/återförsäljaren allt ansvar.

Alla modifieringar och tilläggsutrustning måste vara certifierade/CE-godkända och uppfylla nödvändiga krav från norska myndigheter. Installationen måste och måste installeras av kvalificerad personal. Om detta inte kan dokumenteras bortfaller garantin på produkten.

EJ AVHÄMTADE LEVERANSER

Om kunden inte är tillgänglig för leverans av beställda varor, eller inte hämtar varor inom vald befraktares tidsfrister, förbehåller sig Ådalen AB rätten att debitera kunden för kostnader i samband med frakt och retur.

SÄLJ DEPOSITUM

Ådalen AB har panträtt i de levererade produkterna till dess att köpeskillingen inklusive ränta och kostnader har erlagts i sin helhet.

Ådalen AB har försäljningspant i den sålda varan till säkerhet för sin fordran på köpeskillingen med tillägg av ränta och kostnader, jfr 8 §. 3—14 f. hypotekslagen.

KLAGOMÅL

Garanti på alla produkter följer tillverkarens garanti. Tillverkaren garanterar produktens funktionalitet under garantiperioden. Garantin täcker inte fel orsakade av felaktig eller oavsiktlig användning, inklusive felaktig installation, yttre påverkan eller otillräckligt underhåll. Garantier omfattar normalt inte delar till produkten vars normala livslängd är kortare än den angivna garantitiden. Garantin täcker endast själva produkten, inte eventuella tilläggsprodukter, monteringskostnader eller information som köparen har lagt till produkten.

Alla garantiärenden ska dokumenteras skriftligen till vår verkstadsavdelning. Noggrann dokumentation med text och bild ska tillhandahållas så att en bedömning i förväg kan göras om skadan omfattas av garantin eller inte.

Tvister som kan uppstå vid oenighet om bestämmelser eller villkor faller under de allmänna domstolarna. Alla juridiska frågor som kan uppstå måste bedömas i enlighet med norska lagar.

Ådalen AB påpekar att bilder i webbutiken kan avvika något från produkten vad gäller utseende och innehåll. Ådalen AB strävar efter att bilder och illustrationer i största möjliga utsträckning eftersträvar en realistisk återgivning av produktens utseende och funktion.